Skip to : [Content] [Navigation]
Verse no Verse Footnotes
1

Nna, Paulose, moapostola wa Kriste Jesu ka taelo ya Modimo, Mophološi wa rena, le ya Kriste Jesu yo re mmotilego,

2

ke dumediša wena, Timotheose, morwa wa ka wa mmakgonthe tumelong, ke re: Nke Modimo, Tatagorena, le Kriste Jesu, Morena wa rena, ba go gaugele, ba go šokele, mme ba go fe khutšo.

1:2 Dit. 16:1.
3

Bjalo ka ge ke ile ka go kgothatša mola ke fetela Matsedonia, ke sa go kgopela gore o dule moo motseng wa Efeso, o laye batho ba ba rutago dithuto tša maaka gore ba tlogele go di ruta.

4

O ba botše gore ba tlogele dinonwane le mananeo ao a se nago pheletšo a borakgolokhukhu ba bona, a go dio hlola ditshele fela; a sa tšweletše morero wa Modimo wo o tsebjago ka tumelo.

5

Nepo ya taelo ye ke gore le ratane ka lerato le le tšwago ka pelong ye e hlwekilego ya motho, le letswalo le le se nago boitshetshengo, le tumelo ye e se nago boikaketši.

6

Batho ba bangwe ba phamogile tabeng tše ba phamogetše dipolelong tša bošilo.

7

Ba nyaka go ba baruti ba melao ya Moshe, etšwe ba sa kwešiše tše ba di bolelago le tše ba tiišago gore ke nnete.

8

Rena re a tseba gore melao ya Moshe e lokile ge motho a e šomiša ka mo go lebanego.

9

Gape re se ke ra lebala gore molao ga o beelwe ba go loka, o beelwa disenyi le ba go itaola, o beelwa bahlokamodimo le badiradibe, o beelwa ba go se hlomphe Modimo le dilo tše dikgethwa, ba ba bolayago botatagobona le bommagobona, o beelwa babolai,

10

o beelwa difebe, le banna ba go robala bannakabona, le bathopi, le bafeane, le ba ba hlatselago ka maaka, le ba ba dirago tše dingwe tše di fapanago le thuto ya nnete.

11

Thuto yeo e hwetšwa ka mo Ebangeding ye ke e filwego gore ke e bege, yona Taba ye Botse ye e bolelago tša letago la Modimo wa mahlogonolo.

12

Ke leboga Kriste Jesu, Morena wa rena, ge a mphile maatla a go dira modiro wa ka. Ke mo leboga ge a bone ke botega mme a nkgethela go mo hlankela,

13

etšwe pele ke be ke mmolela gampe, ke mo hlomara, ke mo roga. Fela Modimo o ile a nkgaugela ka gobane ke be ke sešo ka ba modumedi, gomme ke sa tsebe se ke se dirago.

1:13 Dit. 8:3; 9:4-5.
14

Gomme Morena wa rena a nkgaugela kudu a ba a mpha le tumelo le lerato ka bontši, tšona dimpho tše e bago tša rena ge re eba ba Kriste Jesu.

15

Ke taba ya nnete ye e swanetšego go amogelwa ka botlalo gore Kriste Jesu o tlile lefaseng go phološa badiradibe. Nna ke ba feta bohle ka bobe,

16

fela Modimo o nkgaugetše e le gore Kriste Jesu a tle a mpontšhe go se mphelele pelo ga gagwe mo go feletšego, nna modiradibe wa go ba feta ka moka, e tle e re bohle ba ba tlago dumela go yena ba swantšhetšwe ka nna mme ba išwe bophelong bjo bo sa felego.

17

Kgoši ya go ya go ile, yo a sa hwego gape a sa bonalego, yena Modimo a le noši, a hlompšhe a be a tumišwe go ya go ile! Amene.

18

Taelo yeo ke go fa yona, Timotheose, ngwanaka, e le ya go ya ka mantšu a profeto ao a kilego a bolelwa mabapi le wena. Mantšu ao a go hlohleletše go lwa bjalo ka mohlabani, o lwele Ebangedi,

19

o kgomarele tumelo ya gago le letswalo le le se nago molato. Batho ba bangwe ba be ba sa theeletše letswalo la bona, gomme tša tumelo di ba palela.

20

Ba bangwe ba bona ke boHimeneose le Aleksandere, bao ke ba gafetšego Sathane, gore ba tlwaologe go nyefola Modimo.