Skip to : [Content] [Navigation]
Verse no Verse Footnotes
1

HOSI Xikwembu xi vula sweswo xi ri: “Wena Israele, loko u tiyimisele ku hundzuka, hundzuka u vuyela eka mina. Loko u hambana ni swikwembu swa wena swa manyala, u nga ka u nga tsekatseki emahlweni ka mina.

2

Loko u hlambanya hi ntiyiso ni ku lulama u nga hembi, kutani u ku: ‘HOSI Xikwembu xi kona!’ na vona vamatiko va ta kombela leswaku ndzi va katekisa kutani va ta titsakela eka mina.”

Van'wana va ri: va ta kombela ku katekisiwa hi wena, kutani va ta titsakela eka wena.
3

HOSI Xikwembu xi vulavula ni lava akeke etikweni ra Yuda ni le Yerusalema, xi ku ka vona: “Lulamisani masimu ya n'wina mi sungula ku rima, mi nga haxi mbewu emitweni.

4:3 Hos. 10:12.
4

N'wina vanhu va tiko ra Yuda, na n'wina mi akeke eYerusalema, tinyiketeni eka mina hi mbilu hinkwayo, mi tshika ku tinonon'hwisa. Loko swi nga ri tano, mi ta hisiwa hi vukari bya mina hikwalaho ka mintirho ya n'wina leyo biha; a ku nga vi na loyi a nga ta tima ndzilo wa kona!”

5

Banani mhalamhala hinkwako etikweni, huwelelani hi rito leri tlakukeke mi byela vanhu va Yuda ni va le Yerusalema leswaku va hatla va hlengeletana, va ya tumbela emitini ya makhokholo.

6

Yimisani mujeko mi kongoma eSiyoni, tsutsumani mi ya tumbela, mi nga yimi laha mi nga kona, hikuva HOSI Xikwembu xi le ku tiseni ka khombo lerikulu, leri nga ta ta hi le n'walungwini ri onha leswo tala.

7

Nghala yi humile exihlahleni, muhlaseri wa matiko ú hlomile matlhari, a suka ekaya ka yena leswaku a ta hlasela tiko ra n'wina a ri hundzula mananga, miti ya n'wina ú ta yi endla marhumbi, ku nga ha tshami munhu eka yona.

8

Hikokwalaho ambalani swiambalo leswo khwaxa, tlhavani mukhosi mi rila, hikuva vukari bya HOSI Xikwembu bya pfurha, a hi nga poni eka byona!

9

HOSI Xikwembu xi ri: “Esikwini rero, tihosi ni tihosana ti ta chava ngopfu ti rhurhumela; vaprista va ta tsemeka nhlana, na vona vaprofeta va ta hlangana tinhloko.”

10

Kutani ndzi ku: “We HOSI N'wini wa hina, vanhu lava ni lava akeke eYerusalema, hakunene u va xisile ngopfu, hikuva u va tshembisile leswaku va ta va ni ku rhula, kasi sweswi valala va va heta hi matlhari.”

Van'wana va ri: Kutani va ta ku: “We HOSI N'wini wa hina ...”.
11

Enkarhini wolowo, HOSI Xikwembu xi ta tivisa vanhu lava ni va le Yerusalema, xi ku ka vona: “Moya wo hisa wa le mananga wu ta ta, wu huma hi le henhla ka switsunga wu hunga ehenhla ka vanhu va mina. A wu nga vi moya lowutsanana wo hahisa mungu!

12

Moya lowu humaka eka mina wu ta va ni matimba ngopfu, hi mina HOSI ndzi nga ta vulavula, ndzi avanyisa vanhu va mina.”

13

Vonani, nala wa ta ku fana ni mapapa; tigolonyi ta yena i xihuhuri; tihanci ta yena ti ni rivilo ku tlula magama. Hi le khombyeni! Ha hela!

14

HOSI Xikwembu xi ri: “We Yerusalema, hlantswa mbilu ya wena u tshika leswo homboloka, leswaku u ta pona. Xana u ta namarhela miehleketo ya wena leyo biha ku ya fika rini xana?

15

Varhumiwa va ka Dani va tisa mahungu layo biha lama humaka etintshaveni ta ka Efrayimi.

16

Tivisa vanhu leswaku valala hi lava! Byela va le Yerusalema leswaku vahlaseri vo huma etikweni ra le kule va ta, va karhi va ba huwa emitini ya le Yuda.

vahlaseri, kumbe: varindzi.
17

Va ta rhendzela muti wa Yerusalema tanihi varindzi emasin'wini, hikuva vanhu va muti lowu va tiarisile va lwa na mina. Ndzi vula sweswo mina HOSI.

18

Swilo leswi mi lo tivangela hi swiendlo swa n'wina ni mahanyelo ya n'wina. Hi kona ku hela ka n'wina. Swa bava hakunene! Maxangu ya n'wina ma hlomula mbilu.”

19

Ndza tshwa, ndza tshwa! Ndzi twa ku vava! Mbilu ya mina a yi na ku rhula, ya ba hi ku hatlisa, ndzi tsandzeka ku yi miyeta, hikuva ndzi twa mhalamhala, ni mpfumawulo wa tinyimpi.

20

Makhombo mo landzelelana kunene, tiko hinkwaro ri hundzuka rhumbi. Mintsonga ya hina ni minceka ya kona, swi hahluriwile hi ku copeta ka tihlo.

21

Xana ndzi ta hlalela mijeko ya valala ku fikela rini, ndzi ta twa mhalamhala ya nyimpi ku ya fika rini xana?

22

HOSI Xikwembu xi ri: “Vanhu va mina i swiphukuphuku, ni ku ndzi tiva a va ndzi tivi. I maphuphula kunene, a va twisisi nchumu. Ku endla leswinene, a va swi lavi, kambe emintirhweni leyo biha, va thwasile!”

23

Ndzi langutile emisaveni kutani a yi onhakile yi nga ha ri na xivumbeko, ndzi languta ematilweni kambe ku vonakala a ku nga ha ri kona.

24

Ndzi langutile etintshaveni, ndzi kuma leswaku a ti ri eku tsekatsekeni, ni swintshabyana hinkwaswo a swi ri karhi swi ninginika.

25

Ndzi langutile, kambe a ndzi kumanga munhu ni un'we, tinyanyana hinkwato a ti hahile ti nyamalala.

26

Ndzi langutile, kutani ndzi kuma leswaku tiko lero saseka a ri hundzuke mananga; miti hinkwayo ya rona a yi ri marhumbi, hikwalaho ka vukari lebyo chavisa bya HOSI Xikwembu.

27

HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri: “Tiko hinkwaro ri ta hundzuka mananga (hambileswi ndzi nga ta ka ndzi nga ri heriseli makumu),

28

hikokwalaho misava yi ta rila, ni matilo ma ta endla ntima, hikuva mina HOSI ndzi vulavurile, ndzi bohile makungu, ndzi nga ka ndzi nga ma hundzuluxi.”

29

Vaaki va muti wun'wana ni wun'wana va tsutsuma, va ya tumbela loko va twa huwa ya vagadi va tihanci ni ya vacopi va miseve. Va nghena emabakweni, va ya tumbela eswihlahleni, va khandziya tintshava va ya tshama emakocokocweni. Miti hinkwayo yi tshikiwile, a ka ha ri na munhu loyi a tshamaka eka yona.

Van'wana va ri: Va ya nghena eswihlahleni.
30

We “Ntshikiwani”, u tikarhatela yini hi ku ambala xivunguvungu, u tibombisa hi swingwavila swa nsuku, u tipenda ni mahlo xana? U tisasekisela mahala! Swigangu swa wena swa ku nyenya, swi lava ntsena ku ku dlaya.

31

Ndzi twa munhu la konyaka ku fana ni wansati loyi a nga ku velekeni ka n'wana wa yena wa mativula. I Siyoni la heleriwaka hi moya; ú tshambuluta mavoko a ku: “Ndzi lamuleleni! Valala va lava ku ndzi dlaya!”