Skip to : [Content] [Navigation]
Verse no Verse Footnotes
1

Pesalome ya ga Dafita e e kwaletsweng moopedisi. Lesilo le bua mo pelong ya lone le re: “Modimo ga o yo.” Ba a senya, ba dira tsa maila; ga go ope yo o dirang molemo.

2

MORENA o lebile bana ba batho a le mo legodimong, go bona, fa go le mongwe yo o botlhale, yo o batlang Modimo.

Pes. 33:13.
3

Ba fapogile botlhe, ba senyega mmogo. Ga go ope yo o dirang molemo, le e seng a le mongwe fela.

Gen. 6:12; Baroma 3:10-12.
4

A botlhe ba ba dirang tshiamololo ga ba na kitso, bona ba ba metsang batho ba me jaaka ba ja senkgwe? MORENA ga ba mmitse.

Miga 3:3.
5

Foo ba tla tshoga mo go boitshegang; gonne Modimo o mo losikeng lo lo siameng.

Go tewa ka letsatsi la katlholo.
6

Maano a ba a logelang mmogisegi a tla ba tlhabisa ditlhong, gonne MORENA ke botshabelo jwa gagwe.

Pes. 12:6.
7

E kete pholoso ya Iseraele e ka bo e tla e e tswang mo Sione! E ne e tla re MORENA a fetola tatlhego ya morafe wa gagwe, Jakobe a duduetse, Iseraele a itumele.