Skip to : [Content] [Navigation]
Verse no Verse Footnotes
1

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida. Mašilo ka pelong a re: “Modimo ga a gona.” Ba dira bokgopo le tše di šiišago — ga go le o tee modiratoka.

14:1-3 Bar. 3:10-12.
2

Morena yena o lebeletše batho a le legodimong, gore a bone ge eba go na le wa temogo, yo a mo khunamelago.

3

Eupša bohle ba kgelogile, ka moka ba senyegile. Ga go le o tee modiratoka, ee, le o tee ga a gona.

4

Morena o a botšiša o re: “A badirakgopo bohle ba ga ba tsebe selo? Ba phela ka go radia setšhaba sa ka, le gona ga ba nthapele, nna, Morena.”

5

Eupša ba tla thothomela ka letšhogo, gobane Modimo o ema le baloki.

6

Badirakgopo ba leka go folodiša merero ya batlaišegi, fela botšhabelo bja batlaišegi bao ke Morena.

7

A Sione go tšwe phološo ya Israele! Mohla Morena a bušetšago setšhaba sa gagwe sekeng sa sona, ditlogolo tšeo tša Jakobo di tla gobela megobo; setšhaba sa Israele se tla hlalala.